raspberry pi

 1. Temerity
 2. Sanchez5890
 3. Sanchez5890
 4. ya_zhey
 5. mkulik
 6. Ugcom
 7. Walker2000
 8. Walker2000
 9. Nazzzar
 10. Nazzzar
 11. Жиктор
 12. Амперметр
 13. Freimor
 14. Alpha612
 15. Alero
 16. Rassamaha78
 17. Samf0071492
 18. Sobanim
 19. I_OLEG
 20. Elmer