com порт

 1. _Scotty_the_Engineer_
 2. alekseishaklov
 3. gifrom
 4. Kryastusha
 5. AmDepo
 6. AmDepo
 7. Fluffy3478
 8. GoodinfO
 9. Larymar
 10. al895
 11. jonny_omsk