esp8266

 1. BlakSoft
 2. Slacky
 3. Slacky
 4. LekSPS
 5. flaer
 6. Slacky
 7. Vovka
 8. TyM6JIep
 9. Otto
 10. Vovka
 11. Консер
 12. 21f1nger
 13. Hummer
 14. IgnatikovAM
 15. timof123
 16. BlakSoft
 17. <izi>
 18. fedosalekseev
 19. Buzya
 20. GeoShu