esp8266

 1. Slacky
 2. Slacky
 3. LekSPS
 4. flaer
 5. Slacky
 6. Vovka
 7. TyM6JIep
 8. Otto
 9. Vovka
 10. Консер
 11. 21f1nger
 12. Hummer
 13. IgnatikovAM
 14. timof123
 15. BlakSoft
 16. <izi>
 17. fedosalekseev
 18. Buzya
 19. GeoShu
 20. IvanUA